Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มีนาคม | ทรมานกายเพื่อชดเชยบาปแทนคนบาปทั้งหลาย

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มีนาคม | ทรมานกายเพื่อชดเชยบาปแทนคนบาปทั้งหลาย

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 13 มีนาคม 

ทรมานกายเพื่อชดเชยบาปแทนคนบาปทั้งหลาย

ตอนเริ่มเทศกาลมหาพรต ดิฉันขอเปลี่ยนหัวข้อการสำรวจมโนธรรมอย่างเจาะจงของดิฉันด้วย ดิฉันได้รับคำสั่งให้ทำทุกอย่างด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ เพื่อชดเชยบาปแทนคนบาปทั้งหลาย การทำเช่นนี้ทำให้ดิฉันสนิทเป็นหนึ่ง เดียวกับพระเจ้าต่อเนื่อง และความตั้งใจนี้ย่อมทำให้กิจการทั้งหลายของดิฉันสมบูรณ์แบบ เพราะทุกสิ่งที่ดิฉันทำนั้น ดิฉันทำเพื่อวิญญาณอมตะทั้งหลายความยากลำบากและความเหนื่อยล้าย่อมไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเมื่อดิฉันคิดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้วิญญาณบาปหนากลับคืนดีกับพระเจ้า

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๖๑๙)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

 

พระเยซูเจ้าข้า ไม่ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใด พระองค์ทรงกระทำอย่างดี พระองค์เดินหน้าทำความดีต่อไปเสมอ วิธีการของพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาและพระเมตตา (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๑๗๕

พระเยซูเจ้าข้า พระองค์เผยให้ปรปักษ์ของพระองค์เห็นพระมหากรุณาและความมีเมตตา พระองค์ทรงช่วยเหลือและปลอบขวัญผู้ขัดสน (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๑๗๕) 

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3691945
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3548
6176
3548
3657463
85340
131285
3691945
Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-19 15:26:30
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com