Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มีนาคม | การทรมานกายเล็ก ๆ น้อย ๆ

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มีนาคม | การทรมานกายเล็ก ๆ น้อย ๆ

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 15 มีนาคม 

การทรมานกายเล็ก ๆ น้อย ๆ

10 กุมภาพันธ์ (1937) วันนี้เป็นวันพุธรับเถ้าระหว่างพิธีมิสซา ดิฉันสัมผัสความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้าตามร่างกายในช่วงเวลาสั้นๆ มหาพรตคือช่วงเวลาพิเศษทีเดียวสำหรับงานของพระสงฆ์ เราควรสนับสนุนพวกท่านในการช่วยวิญญาณให้รอด

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๓๑)

การทรมานกายเล็กๆน้อยๆสำหรับเทศกาลมหาพรต ถึงแม้ว่าดิฉันมุ่งหวังจะทำการทรมานกายอย่างหนัก แต่ดิฉันก็ไม่สามารถทำได้เหมือนแต่ก่อนเพราะดิฉันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่เข้มงวดของแพทย์ แต่ดิฉันสามารถทำการทรมานกายเล็กๆน้อยๆได้ เบื้องต้นก็คือ นอนโดยไม่หนุนหมอน ทนหิวบ้าง สวดสายประคำพระเมตตา–ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสอนดิฉันไว้–ทุกวันโดยกางแขนออกเป็นรูปไม้กางเขน และบางครั้งก็กางแขนภาวนาโดยไม่มีข้อกำหนด จุดประสงค์ก็คือ เพื่อวิงวอนขอพระเมตตาเพื่อคนบาปที่น่าสงสารทั้งหลาย และเพื่อขอให้บรรดาพระสงฆ์มีพลังที่จะทำให้คนบาปสำนึกกลับใจ

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๓๔)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ความรักของลูก ในแต่ละวันลูกจงนำวิญญาณของกลุ่มต่างๆมาชุบลงไปในมหาสมุทรแห่งพระเมตตาของพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๐๙) 

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงเมตตายิ่ง พระองค์ทรงสงสารและทรงยกโทษแก่ลูกเป็นนิจ โปรดอย่าทอดพระเนตรมายังบาปของลูก แต่ทรงเห็นแก่ความไว้วางใจที่ลูกถวายแด่พระคุณความดีอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๑๑) 

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3691982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3585
6176
3585
3657463
85377
131285
3691982
Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-19 15:30:59
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com