Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มีนาคม | มหาพรตคือ การปฏิบัติตามประสงค์ของเรา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มีนาคม | มหาพรตคือ การปฏิบัติตามประสงค์ของเรา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 16 มีนาคม 

มหาพรตคือ การปฏิบัติตามประสงค์ของเรา

วันนี้ดิฉันได้ส้มมาหลายผล พอซิสเตอร์กลับไปแล้ว ดิฉันคิดในใจว่า “ดิฉันควรกินส้มแทนการทำกิจใช้โทษบาปและการตัดกิเลสในระหว่างมหาพรตหรือเปล่า ยังไงดิฉันก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้ว” ครั้นแล้วดิฉันได้ยินคำพูดในวิญญาณ “ลูกรัก เราพอใจที่ลูกกินส้มเพราะความนบนอบและความรักต่อเรามากกว่าการที่ลูกถือศีลอดอาหารและตัดกิเลสตามที่ลูกปรารถนาเสียอีก วิญญาณที่รักเรามาก ๆ ควรปฏิบัติตามประสงค์ของเรา เรารู้ใจลูกและเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดทำให้ลูกอิ่มหนำได้นอกจากความรักของเราเท่านั้น”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๐๒๓)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

โอ้พระสรรพาเดชะแห่งพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์คือความรอดของคนบาปหนา พระองค์คือทะเลความเมตตาและความเวทนาสงสารพระองค์ช่วยเหลือผู้ที่อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจสุภาพ (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๑๑

ข้าแต่พระบิดานิรันดร โปรดทรงทอดพระเนตรอันเมตตามายังมวลชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมายังคนบาปที่น่าสงสาร ผู้อยู่ในห้วงพระหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระเยซูเจ้า โปรดทรงเห็นแก่พระมหาทรมานอันแสนเศร้าของพระองค์ โปรดทรงเมตตาลูกทั้งหลาย เพื่อลูกทั้งหลายจะได้สรรเสริญพระเมตตาอันทรงสรรพานุภาพของพระองค์ตลอดนิรันดร (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๑๑) 

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3691950
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3553
6176
3553
3657463
85345
131285
3691950
Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-19 15:26:54
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com