Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 มีนาคม | ถ้าวิญญาณไม่ปฏิบัติกิจเมตตา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 มีนาคม | ถ้าวิญญาณไม่ปฏิบัติกิจเมตตา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 29 มีนาคม 

ถ้าวิญญาณไม่ปฏิบัติกิจเมตตา

ลูกรัก เรารู้ว่าลูกเข้าใจและรู้ว่าลูกทำทุกอย่างเท่าที่ลูกทำได้ แต่จงเขียนเรื่องนี้เพื่อวิญญาณอีกมากที่มักกังวลด้วยเหตุที่พวกเขาไม่มีข้อมูลที่จำเป็นประกอบการบำเพ็ญกิจเมตตา

กระนั้น ความเมตตาฝ่ายจิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีใบอนุมัติหรือคลังสมบัติ กลับน่าสรรเสริญยิ่งกว่า แล้วทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าวิญญาณไม่ปฏิบัติกิจเมตตาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากเราในวันพิพากษา

ถ้าเพียงแต่วิญญาณรู้จักสะสมทรัพย์นิรันดรไว้เป็นของตน พวกเขาก็จะไม่ถูกตัดสิน เพราะเขาจะดักหน้าการตัดสินของเราด้วยความเมตตาของเขา

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๑๓๑๗)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระตรีเอกภาพผู้ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร พระเป็นเจ้าผู้ทรงสง่างามไม่มีที่สิ้นสุด ความเมตตาสงสารของพระองค์นั้นสุดที่จะหยั่งถึงได้ ลูกจึงวางใจในห้วงสมุทรแห่งพระเมตตาของพระองค์และสัมผัสพระองค์ได้ แม้นสิ่งบดบังกันลูกไว้ให้ไกลห่างก็ตาม พระเจ้าข้า (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๙๘)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรพาเดชะแห่งพระเมตตาของพระองค์ จงได้รับการสรรเสริญและเทิดทูนไปทั่วผืนพิภพ ขอให้ความเลื่อมใสในพระเมตตาจงอย่ามีวันสิ้นสุด วิญญาณข้าฯเอ๋ย จงป่าวประกาศพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ด้วยใจร้อนรนเถิด (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๙๘)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3275
3164
20547
3892344
71186
122447
3946127
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 22:48:33
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com