Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 เมษายน | ความทุกข์ทำให้รักต่อพระเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 เมษายน | ความทุกข์ทำให้รักต่อพระเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 8 เมษายน 

ความทุกข์ทำให้รักต่อพระเจ้า

บ่อยครั้งที่ร่างกายดิฉันสัมผัสพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า แม้ไม่ (มีผู้ใด) สามารถมองเห็นได้ และดิฉันดีใจที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าปรารถนาเช่นนั้น แต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ความทุกข์เหล่านี้ทำให้วิญญาณดิฉันลุกร้อนด้วยไฟรักต่อพระเจ้าและต่อวิญญาณอมตะทั้งหลาย ความรักย่อมอดทนสารพัด ความรักมีอำนาจเหนือความตายความรักหาได้กลัวสิ่งใดไม่...

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๔๖)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ใครเล่าที่เข้าใจเรื่องนี้ พระผู้ไถ่ของเราต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งนัก! พระองค์ทำให้เราเชื่อในความรักของพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็ยังไม่สามารถทำให้เราเชื่อได้เลย  (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๓๑๙)

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก พระองค์แต่ผู้เดียวทรงทราบเป็นอย่างดีว่าหัวใจของลูกไม่รู้จักรักอื่น นอกจากรักพระองค์!  (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๔๗๘)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946216
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3364
3164
20636
3892344
71275
122447
3946216
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 23:14:59
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com