Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 เมษายน | จงวางใจในพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 เมษายน | จงวางใจในพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 9 เมษายน 

จงวางใจในพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ทุกคนจงวางใจในพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและฝากความหวังไว้กับพระเมตตาของพระองค์เถิด พระเจ้าย่อมไม่ระงับพระเมตตาต่อใครฟ้าและดินจะเปลี่ยนแปลง แต่พระเมตตาของพระเจ้าจะไม่มีวันสูญสิ้นเลย

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๗๒)

เมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ในลักษณะนี้ ดิฉันจึงโอดครวญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในเย็นวันหนึ่งว่าดิฉันหนักใจมากและดิฉันไม่สามารถแม้แต่จะเตรียมจิตใจการรำพึงเพราะไม่มีแสงไฟ และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์จะมาหาทุกเย็นและบอกหัวข้อการรำพึงของวันถัดไป หัวข้อการรำพึงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดของพระองค์เสมอ พระองค์จะกล่าวว่า “จงพิจารณาความเจ็บปวดของเราต่อหน้าปิลาต” และด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงรำพึงถึงพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดของพระองค์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทีละหัวข้อ จากเวลานั้นมา วิญญาณดิฉันก็เริ่มมีความสุขมากและดิฉันก็ไม่ต้องการทั้งคนมาเยี่ยม ทั้งแสงไฟอีกต่อไป 

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๔๖)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่มิอาจเข้าใจได้! ลูกตระหนักว่าตัวตนของลูกสลายไปในพระองค์ดุจเดียวกับน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร ลูกตระหนักว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ภายในลูกและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูก พระองค์อยู่ในสรรพสิ่งรอบกายลูก อยู่ในสิ่งสารพัดที่เกิดขึ้นกับลูก (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๔๗๘)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946212
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3360
3164
20632
3892344
71271
122447
3946212
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 23:13:45
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com