Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 เมษายน | รำพึงถึงพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 เมษายน | รำพึงถึงพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 10 เมษายน 

รำพึงถึงพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ระหว่างชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์นี้ ดิฉันพยายามรำพึงถึงพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่วิญญาณดิฉันกลับเต็มตื้นด้วยความชื่นชมยินดีแล้วทันใดนั้นดิฉันก็เห็นพระกุมารเยซู จิตดิฉันสัมผัสพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ของ

พระองค์ถึงขั้นทูลพระองค์ว่า “พระเยซูเจ้าข้า ถึงแม้พระองค์เป็นเพียงเด็กเล็กๆ แต่ลูกก็รู้ว่าพระองค์คือพระผู้สร้างและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก” พระองค์ตรัสตอบดิฉันว่า “เราเป็นเช่นนั้น เราเป็นเด็กคนหนึ่งมาคลุกคลีอยู่กับลูก เพื่อสอนลูกเรื่องความสุภาพและความเรียบง่าย”

ดิฉันรวบรวมความทุกข์และความยากลำบากทั้งหลายถวายพระองค์ในวันหมั้นนิรันดร์ของเราต่างช่อดอกไม้ สำหรับดิฉันแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อระลึกว่าดิฉันถวายต่อพระคู่หมั้นของดิฉันเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักที่ดิฉันมีต่อพระองค์ 

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๑๘๔)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระบิดาแห่งความเมตตา ลูกโผเข้าหาอ้อมแขนของพระองค์เพื่อชดเชยให้กับความไร้ศรัทธาของวิญญาณเป็นอันมากที่ไม่กล้าวางใจในพระองค์ ช่างมีวิญญาณน้อยดวงเหลือเกินที่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริง  (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๔๗๘)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกสำนึกในพันธกิจของลูกในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเพียรพยายามอย่างแน่วแน่ของลูกที่จะร้องขอพระเมตตาเพื่อชาวโลก  (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๔๘๒)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3332
3164
20604
3892344
71243
122447
3946184
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 23:04:27
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com