Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 เมษายน | ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทุกครั้ง

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 เมษายน | ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทุกครั้ง

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 11 เมษายน 

ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทุกครั้ง

ดิฉันจะระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทุกครั้งที่สารภาพบาปเพื่อเร้าจิตใจตนเองให้สำนึกผิด

ก่อนเข้าที่ฟังแก้บาป ดิฉันจะเข้าไปในดวงพระทัยที่เปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความเมตตายิ่งของพระผู้ช่วยให้รอดเสียก่อน เมื่อดิฉันออกจากที่ฟังแก้บาป ดิฉันจะเร้าจิตใจตนเองให้สำนึกรู้คุณต่อพระตรีเอกภาพมากๆ สำหรับอัศจรรย์แห่งความเมตตาที่น่าพิศวงและยากจะเข้าใจได้ซึ่งหล่อหลอมขึ้นในวิญญาณดิฉัน ยิ่งวิญญาณดิฉันน่าสมเพช ดิฉันก็ยิ่งซาบซึ้งในพระเมตตาสุดไพศาลของพระเจ้าที่ครอบคลุมดิฉันไว้ ทั้งให้เรี่ยวแรงและพลังมากมายแก่ดิฉัน

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๒๒๕)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกวิงวอนพระองค์โดยอาศัยความประเสริฐเลิศล้ำแห่งดวงพระทัยอันอ่อนหวานของพระองค์ ขอให้พระพิโรธของพระองค์จงบรรเทาเบาลง และโปรดสำแดงพระเมตตาของพระองค์แก่ชาวเราเถิด (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๖๑๑)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จากต้นธารพระเมตตาของพระองค์นั้น หลั่งรินมวลความสุขและชีวิต ด้วยเหตุนี้ สรรพชีวิตและสัตว์โลกทั้งมวล จึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระเมตตา ด้วยความปลาบปลื้มยินดี (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๕๒๒)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3255
3164
20527
3892344
71166
122447
3946107
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 22:47:08
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com