Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 6 มิถุนายน 

เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า

พระนางมารีย์เป็นครูผู้สอนให้ดิฉันมีชีวิตเพื่อพระเจ้าเสมอมา โอ้พระแม่มารีย์ ความอ่อนโยนและความสุภาพของพระแม่ทำให้จิตวิญญาณของลูกใสสว่างขึ้น

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ 620)

คราวหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับดิฉันว่า “ลูกรัก จงรับพระหรรษทานต่างๆที่คนอื่นเมินเถิด จงรับไว้ให้มากที่สุดเท่าที่ลูกจะรับไว้ได้” เวลานั้นเองวิญญาณดิฉันก็ท่วมท้นด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจนมิอาจสรรหาคำพูดใดมาอธิบายสัมพันธภาพนี้ได้ ในสภาพเช่นนี้ ดิฉันรู้สึกได้ในทันทีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมีทั้งความดีและสิ่งที่ล้ำค่าทั้งหมด–เป็นของดิฉัน แม้ว่าดิฉันอาจสะสมไว้ได้เพียงเล็กน้อย เพราะดิฉันมีเพียงพระองค์ ก็เพียงพอแล้ว ในพระองค์ ดิฉันค้นพบทุกอย่าง ปราศจากพระองค์ ดิฉันไม่พบอะไรเลย

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ 454)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ตลอดชีวิตของลูกนั้นลูกไม่สามารถทำสิ่งใดได้นอกจากด้วยพระเมตตาเหลือคณานับของพระองค์เท่านั้น ที่เป็นสายใยนำทางชีวิตของลูก (บันทึกนักบุญโฟสตินา:697

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของลูกเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา: 697)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996621
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3004
2317
10932
4972298
5321
65834
4996621
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 21:35:29
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com