Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 2)

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 2)

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 9 มิถุนายน 

แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 2)

25 มีนาคม ระหว่างรำพึงภาวนาตอนเช้า ดิฉันดื่มด่ำในพระเจ้าเป็นพิเศษ เมื่อดิฉันได้เห็นทั้งความยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตและการถ่อมพระองค์ลงมาหาสิ่งสร้างของพระองค์ จากนั้นดิฉันเห็นพระมารดาพระเจ้า พระแม่บอกดิฉันว่า

“โอ้วันนั้นช่างน่ากลัวเสียนี่กระไร! วันแห่งความเที่ยงธรรม วันแห่งพระพิโรธได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ทูตสวรรค์ล้วนพากันพรั่นพรึงกับวันนั้น! จงบอกวิญญาณทั้งหลายเรื่องพระเมตตายิ่งใหญ่นี้ในขณะที่ยังมีเวลาสำหรับ(โปรด) ความเมตตาเถิด หากลูกยังนิ่งเฉยอยู่ ลูกจะต้องรับผิดชอบวิญญาณจำนวนมหาศาลในวันที่น่าสะพรึงกลัวนั้น อย่ากลัวเลย จงซื่อสัตย์จนถึงวาระสุดท้ายเถิด แม่เห็นใจลูกนะ

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ 635)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระแม่มารีย์ โปรดให้ลูกเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าด้วยเทอญ (บันทึกนักบุญโฟสตินา:162

โอ้พระนางมารีย์ พรหมจารีนิรมลแก้วใสบริสุทธิ์แห่งดวงใจของลูกพระแม่คือพละกำลังของลูก พระแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มั่นคงแข็งแกร่งพระแม่เป็นเกราะกันภัยและผู้คุ้มครองของผู้มีจิตใจอ่อนแอ (บันทึกนักบุญโฟสตินา: 161)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3027
2317
10955
4972298
5344
65834
4996644
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 21:44:53
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com