Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มิถนายน | แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มิถนายน | แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 10 มิถุนายน 

แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน

ระหว่างมิสซาที่สอง ดิฉันหันไปพึ่งแม่พระ บอกพระแม่ว่าดิฉันลำบากใจที่จะต้องแยกตัวจากคณะ...‘ที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษจากพระแม่’ “แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน เดชะพระเมตตาอันล้ำลึกของพระเจ้า วิญญาณที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ทำให้แม่พอใจมากที่สุด”  พระแม่โปรดให้ดิฉันรับรู้ว่า ดิฉันได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยเคร่งครัดแล้ว ดังนั้นดิฉันจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า “จงกล้าหาญ อย่าหวั่นไหวกับอุปสรรคภายนอก แต่จงเพ่งพิศพระมหาทรมานของพระบุตรของแม่ แล้วลูกจะเป็นผู้ชนะด้วยวิธีนี้”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ 449)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

อาเวมารีอา เต็มอานิสงส์ พระอยู่แห่งนาง นางสมบุญยิ่งกว่านางทั้งหลายด้วยอุทรแห่งนาง พระองค์เจ้าเยซูสมบุญยิ่งกว่าทั้งหลายซางตามารีอา แม่พระช่วยวิงวอนพระ โปรดเราคนบาป แต่บัดนี้ และเมื่อเราจะตาย อาแมน 

อาเว มารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์ พระองค์จำเริญอยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลายและพระมหาเยซู บุตรอุทรของท่าน ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวงซางตามารีอา ท่านพุทธมารดาของพระองค์ ขอช่วยวิงวอน เพราะข้าพระเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิดบัดนี้ และณ กาละเมื่อจะตาย อาแมน (บทวันทามารีย์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996614
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2997
2317
10925
4972298
5314
65834
4996614
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 21:31:37
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com