Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มิถนายน | เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึก

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มิถนายน | เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึก

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 12 มิถุนายน 

เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึก

ระหว่างเฝ้าศีลมหาสนิท ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ชั่วขณะต่อมา ดิฉันเห็นพระเยซูเจ้าและแม่พระ ดิฉันเต็มตื้นไปด้วยความปีติเมื่อได้เห็นทั้งสองพระองค์ จึงทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระเยซูเจ้าข้า

พระประสงค์ในเรื่องที่คุณพ่อผู้ฟังแก้บาปบอกให้ลูกถามพระองค์คืออะไร”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ความประสงค์ของเราคือ เขาควรอยู่ที่นี่ต่อไปและเขาไม่ควรพยายามแยกตัวออกไป” ดิฉันถามพระเยซูเจ้าว่าควรจารึกคำว่า ‘พระคริสตกษัตริย์แห่งความเมตตา’ หรือไม่ พระองค์ตรัสตอบ “เราเป็นกษัตริย์แห่งความเมตตา” แต่พระองค์มิได้ตรัสคำว่า ‘พระคริสต์’ “เราปรารถนาให้นำภาพนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันอาทิตย์แรกหลังปัสกา วันอาทิตย์นั้นเป็นวันฉลองพระเมตตา เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึกจนไม่อาจหยั่งถึงได้ของเราโดยทางพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ 88)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่องค์พระเจ้าบ่าวของลูก ลูกขอถวายดอกไม้แห่งดวงใจและกลิ่นหอมแห่งความรักบริสุทธิ์ของลูกนั้นแด่พระองค์ผู้เดียว (บันทึกนักบุญโฟสตินา: 591

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ วิญญาณของลูกจมอยู่ในพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา: 591

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก นับวันลูกก็ยิ่งปรารถนาพระองค์มากขึ้น จากนาทีที่พระองค์ทรงจูงลูกเข้ามาหาพระองค์  (บันทึกนักบุญโฟสตินา: 591)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996834
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3217
2317
11145
4972298
5534
65834
4996834
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 22:58:49
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com