Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มิถนายน | แม่เป็นพระมารดามหาการุณย์

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มิถนายน | แม่เป็นพระมารดามหาการุณย์

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 13 มิถุนายน 

แม่เป็นพระมารดามหาการุณย์

ครั้งหนึ่ง พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปบอกให้ดิฉันภาวนาเพื่อความจำนงของท่าน ดิฉันจึงเริ่มทำนพวารต่อพระมารดาพระเจ้า นพวารนี้ประกอบด้วยการสวดบท ‘วันทาพระราชินี’ เก้าจบ พอถึงช่วงท้ายของนพวาร ดิฉันเห็นพระมารดาพระเจ้าอุ้มพระกุมารไว้ในวงแขนและเห็นพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของดิฉันคุกเข่าพูดกับพระนางอยู่ ดิฉันไม่ทราบว่าท่านพูดว่าอะไรเพราะมัวแต่สนทนาอยู่กับพระกุมารเยซูซึ่งลงมาจากอ้อมแขนของพระมารดาและเดินมาหาดิฉัน ดิฉันอดพิศวงในความงามของพระองค์มิได้ ดิฉันได้ยินพระมารดาพระเจ้าตรัสกับท่าน (พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาป) เพียงสองสามคำ ประโยคนั้นคือ“แม่มิได้เป็นเพียงราชินีสวรรค์เท่านั้น แต่เป็นพระมารดามหาการุณย์และเป็นแม่ของลูกด้วย”และในเวลานั้นเอง พระนางยื่นแขนขวาออกมาจับชายผ้าคลุมโอบคุณพ่อไว้ แล้วภาพนั้นก็หายไป

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ 88)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

อาเวมารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์พระองค์จำเริญอยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลายและพระมหาเยซูบุตรของท่าน ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวงซางตามารีอา พระมารดาของพระองค์ขอช่วยวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิด บัดนี้และ ณ กาละ เมื่อจะตาย อาแมน (สมัยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996791
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3174
2317
11102
4972298
5491
65834
4996791
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 22:41:49
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com