Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กรกฎาคม | “จิตตารมณ์แห่งความรัก”

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กรกฎาคม | “จิตตารมณ์แห่งความรัก”

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 8 กรกฎาคม  

"จิตตารมณ์แห่งความรัก"

1 มีนาคม 1937 องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ดิฉันทราบว่าพระองค์ไม่พอพระทัยวิญญาณที่พูดมากเราพักผ่อนไม่ได้ในวิญญาณเช่นนั้น เสียงอึกทึกไม่หยุดปากทำให้เราเบื่อหน่าย เสียงเหล่านั้นทำให้วิญญาณแยกแยะเสียงเราไม่ออก”   

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๐๐๘)

พระเยซูเจ้าข้า ทำไมพระองค์จึงทรงเศร้าหมองนักวันนี้ บอกลูกเถิดว่าใครเป็นต้นเหตุให้พระองค์เศร้า พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า วิญญาณผู้ได้รับเลือกสรรที่ไม่มีพระจิตของเรา ที่ดำเนินชีวิตตามตัวอักษร และให้ความสำคัญกับตัวอักษรมากกว่าพระจิตของเรา มากกว่าจิตตารมณ์แห่งความรัก เราได้วางรากฐานของบัญญัติทั้งหมดของเราไว้บนความรัก แต่เรากลับไม่พบความรัก แม้กระทั่งในคณะนักบวช นี่คือสาเหตุที่เราเศร้าใจ

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๔๗๘)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า องค์ความจริงนิรันดร์  “โปรดอย่าซ่อนพระองค์จากลูก ลูกไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์ โปรดสดับฟังเสียงวิญญาณของลูกคร่ำครวญเถิด พระเมตตาของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสูญ” (บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา:๖๙)  

ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่งนัก  “ขอ​ให้​ข้าพ​เจ้า​ได้ยิน​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์​ตั้งแต่​เช้าเพราะ​ข้าพ​เจ้า​วางใจ​ใน​พระ​องค์” (สดด.๑๔๓:๘)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4298275
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2288
2877
26797
4247853
67886
102184
4298275
Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-19 21:33:10
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com