Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กรกฎาคม | ไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือเรา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กรกฎาคม | ไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือเรา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 11 กรกฎาคม  

ไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือเรา

จงบอกคนบาปทั้งหลายว่าไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือเราไปได้หรอก ถ้าหากพวกเขาหนีพ้นหัวใจเปี่ยมความเมตตาของเราเขาก็จะตกอยู่ในมือที่ยุติธรรมของเรา

จงบอกคนบาปทั้งหลายว่า เรารอคอยพวกเขาอยู่เสมอ เราคอยเงี่ยหูฟังเสียงเต้นของหัวใจเขา… เมื่อไรหนอหัวใจนั้นจะเต้นเพื่อเราบ้าง

จงเขียนว่าดังนี้ เรากำลังพูดกับเขา……

ผ่านการสำนึกเสียใจจากมโนธรรมของเขา

ผ่านความล้มเหลวและความทุกข์

ผ่านพายุฝน

ผ่านเสียงของพระศาสนจักร ถ้าพวกเขาทำให้พระหรรษทานของเราทั้งหมดสูญเปล่าไป เราก็เริ่มโกรธเคืองเขา ปล่อยเขาไว้ตามลำพังและให้สิ่งที่เขาต้องการ”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๗๒๙)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา 

ข้าแต่โภคทรัพย์แห่งดวงใจลูก “ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรทุกประการที่พระองค์โปรดประทานให้แก่ลูก แต่ดวงใจของลูกปรารถนาเพียงพระองค์เท่านั้น แม้สวรรค์จะยิ่งใหญ่เพียงไร ก็จะไม่มีค่าอันใดเลยหากปราศจากพระองค์” (บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา:๙๖๙)  

ข้าแต่องค์ความรักทรงชีวิต “ขอ​ให้​เส้นทาง​ของ​เขา​ลื่น​และ​มืดมิด และ​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ไล่​ตาม​ไป​ด้วย​เถิด” (สดด.๓๕:๖)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4298431
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2444
2877
26953
4247853
68042
102184
4298431
Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-19 22:48:37
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com