Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 ตุลาคม | โมทนาคุณสำหรับพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 ตุลาคม | โมทนาคุณสำหรับพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 4 ตุลาคม  

โมทนาคุณสำหรับพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

ในตอนเย็น วิญญาณดิฉันปรารถนาพระองค์มาก ดิฉันหยิบหนังสือภาวนาเล่มเล็กที่มีพระรูปพระเยซูผู้ทรงเมตตามาไว้แนบหัวใจแล้วคำพูดเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมา “พระเยซูเจ้าองค์ความรักนิรันดร ลูกมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ลูกยอมตายแทนพระองค์ และลูกปรารถนาจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์” ทันใดนั้น ดิฉันเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงงดงามสุดบรรยายพระองค์ทรงมองดิฉันอย่างกรุณา ตรัสว่า “ลูกรัก เราก็เช่นกัน เราลงมาจากสวรรค์เพราะความรักที่เรามีต่อลูก เรามีชีวิตอยู่เพื่อลูก เรายอมตายแทนลูก และเราสร้างสวรรค์ไว้สำหรับลูก” แล้วพระเยซูเจ้าทรงแนบดิฉันไว้กับพระหฤทัย ตรัสกับดิฉันว่า “สบายใจเถิดลูกรัก เร็วๆนี้แหละ” เวลาที่ดิฉันอยู่คนเดียว วิญญาณก็ร้อนรุ่มไปด้วยความปรารถนาที่จะทนทุกข์จนกว่าจะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “พอแล้ว” ดิฉันรับรู้ด้วยการส่องสว่างของพระเจ้าว่า ถ้าหากดิฉันมีชีวิตอยู่ได้เป็นพันๆปี นั่นเป็นเพียงแค่อึดใจเดียว

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๗๐๗)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

พระเยซูเจ้าข้า ลูก ขอบพระคุณพระ​องค์ เพราะพระองค์พระทัยดี ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ (สดด. ๑๑๘: ๒๙)

พระเยซูเจ้าข้า ลูก จะขับร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า จะประกาศความยิ่งใหญ่และจะขอบพระคุณพระองค์ (สดด. ๖๙: ๓๐)

พระเยซูเจ้าข้า ขอโมทนาคุณความรักที่พระองค์มีต่อลูก ที่มีชีวิตอยู่เพื่อลูก ที่พระองค์ยอมตายแทนลูก “ดังนั้น เมื่อ​ได้​รับ​อาณา​จักร​ที่มั่น​คง​ไม่​คลอนแคลน​นี้​แล้ว เรา​จง​ขอบ​พระ​คุณ​และ​แสดง​คา​รว​กิจ​รับใช้​พระ​เจ้า​ตาม​พระ​ประสงค์​ด้วย​ความ​เคารพ​ยำเกรง เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่ง” (ฮบ. ๑๒: ๒๘-๒๙

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912915
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1945
4410
8447
4887678
71291
64117
4912915
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 17:10:47
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com