Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 ตุลาคม | เราต้องการมอบตัวเราแก่วิญญาณทั้งหลาย

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 ตุลาคม | เราต้องการมอบตัวเราแก่วิญญาณทั้งหลาย

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 5 ตุลาคม  

เราต้องการมอบตัวเราแก่วิญญาณทั้งหลาย

แล้วดิฉันก็ได้ยินดังนี้ “เราปรารถนาให้ลูกเป็นคู่ร่วมวิญญาณของเรา” ความกลัวเข้าเสียดแทงวิญญาณ แต่ดิฉันกลับสงบใจรำพึงต่อว่าการยอมรับเป็นคู่ร่วมวิญญาณของพระองค์หมายถึงอะไร อย่างไรก็ดี คราวใดที่ความกลัวเข้ารุกล้ำวิญญาณดิฉัน คราวนั้นพลังจากเบื้องบนก็จะมอบสันติสุขให้แก่วิญญาณ

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๗๐๗)

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับดิฉันว่า เราต้องการมอบตัวเราแก่วิญญาณทั้งหลายและทำให้พวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของเรา แต่มีน้อยคนนัก ที่ต้องการรับพระหรรษทานทั้งหมดที่ความรักของเราเจตนามอบให้ พระหรรษทานของเราย่อมไม่สูญหายไปไหน ถ้าวิญญาณที่ควรเป็นผู้รับพระหรรษทานไม่ยอมรับพระหรรษทานนี้ วิญญาณอื่นก็รับไปแทน”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๐๑๗)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

พระเยซูเจ้าข้า ลูกปรารถนาให้พระองค์มอบเต็มวิญญาณลูกด้วยความรักของพระองค์เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่าน และความยินดีของท่านจะสมบูรณ์ (ยน. ๑๕: ๑๑)

พระเยซูเจ้าข้า ลูก “​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​สุดจิต​ใจ อย่า​เชื่อมั่น​เพียง​ความ​รอบรู้​ของ​ตน” (สภษ. ๓: ๑๑

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912887
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1917
4410
8419
4887678
71263
64117
4912887
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 16:55:01
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com