Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 2)

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 2)

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 7 พฤศจิกายน  

เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ ๒)

"เมื่อเสร็จสิ้นการถวายบูชานี้แล้ว ลูกจะเป็นหนึ่งเดียวกับเราบนไม้กางเขน เรารู้ว่าลูกทำสิ่งใดได้บ้าง เราจะมอบคำสั่งมากมายให้ลูกโดยตรง แต่เราจะชะลอการดำเนินงานนั้นๆ ให้ยืดเยื้อออกไป แล้วให้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้อื่น"

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๒๓)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก “เพื่อเป็นการโมทนาคุณพระองค์สำหรับพระหรรษทานมากมายของพระองค์ ลูกขอถวายแด่พระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ สติปัญญาและน้ำใจของลูก และอารมณ์ความรู้สึกในจิตใจของลูกทั้งหมด ด้วยคำปฏิญาณตนของลูก ลูกได้ถวายตัวลูกเองแด่พระองค์อย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้นลูกจึงไม่มีสิ่งใดจะถวายพระองค์อีก(บันทึกนักบุญโฟสตินา:๑๓๑๘)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า “การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นง่ายดายเพียงใด สิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว คือ น้ำใจดี” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๒๙๑)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912935
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1965
4410
8467
4887678
71311
64117
4912935
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 17:26:00
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com