Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 4)

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 4)

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 9 พฤศจิกายน  

เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ ๔)

แต่ยังมีเวลาที่เราองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบันดาลให้ลูกสมปรารถนา เราสุขใจที่จะอยู่ในลูกเสมือนอยู่ในแผ่นศีลที่มีชีวิต อย่าให้สิ่งใดทำให้ลูกหวาดกลัวเลยเราอยู่กับลูก

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๒๓)

เป็นเช่นนั้นจริง สำหรับเรา การให้วิญญาณมากๆง่ายกว่าการให้แต่น้อย แต่การกลับใจของคนบาปทุกครั้งต้องมีพลีกรรม”……… “ลูกรัก เราจะให้ตามที่ลูกขอ”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๖๑)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

 

ข้าแต่ขุมทรัพย์แห่งดวงใจของลูก “พระองค์ทรงทราบดีว่าลูกปรารถนาอย่างแรงกล้าเพียงไรที่จะซ่อนตัวเพื่อจะได้ไม่มีใครรู้จักลูก หากรู้จักแต่พระทัยอันสุดแสนอ่อนโยนของพระองค์เท่านั้น”  (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๕๙๑)    

ข้าแต่พระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งผู้สถิตในหัวใจของลูก “โปรดประทานพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้แก่วิญญาณในจำนวนที่มากเท่าจำนวนห่วงโซ่ที่ลูกถักด้วยเข็มถักอันนี้ในวันนี้เถิด” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๙๖๑)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1774
4410
8276
4887678
71120
64117
4912744
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 15:28:31
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com