Homeแวดวงคำสอนต่างประเทศออสเตรเลีย : การอบรมครูคำสอนใหม่และครูคำสอนที่กลับมาสอนอีกครั้งหนึ่ง ประจำปี 2019

ออสเตรเลีย : การอบรมครูคำสอนใหม่และครูคำสอนที่กลับมาสอนอีกครั้งหนึ่ง ประจำปี 2019


กลุ่ม  CCD (Confraternity of Christian Doctrine - Sydney) แห่งสังฆมณฑล Broken Bay ได้จัดการอบรมภาคบังคับสำหรับครูคำสอนใหม่และคุณครูที่เคยสอนแต่ได้หยุดสอนไปช่วงเวลาหนึ่งทุกๆ ท่านของสังฆมณฑลขึ้น โดยเริ่มเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2019 นี้

                 คุณครูที่มาเข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจและพันธกิจของการสอนคำสอน, การสอนคำสอน / ศาสนาคริสต์ในวัดและในโรงเรียน, วิธีการป้องกันเด็กๆ, การเขียนแผนการสอนและการวางแผนการสอนตลอดปี, การพัฒนาการของเด็กและเยาวชน I, การจัดการห้องเรียนในรูปแบบเชิงบวก, พื้นฐานของพระคัมภีร์ และวิธีการสอนโดยใช้กระดาน

แหล่งที่มา: https://www.bbcatholic.org.au/EventViewTrainingDetails.aspx?Bck=Y&EventID=100&DisplayType=C

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4996738
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3121
2317
11049
4972298
5438
65834
4996738
Your IP: 18.232.184.139
Server Time: 2020-07-02 22:19:21
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com